Kurodani Konkaikomyoji Temple, Kyoto

Kurodani (Konkaikomyoji) is a temple on Mount Yoshida in the north of Kyoto City.

Kurodani Konkaikomyoji Temple Hondo

Kurodani Temple Hondo.

Kurodani Temple Belfry

Kurodani Temple belfry.

Kurodani Temple Gate

Kurodani Temple gate.